הקרן לילדים ונוער בסיכון של הביטוח הלאומי

מידע על הקרן

הקרן נועדה כדי להעניק לילדים ולבני נוער בסיכון הזדמנות אמיתית לסגירת פערים חברתיים בינם לשאר קבוצות הילדים באוכלוסייה, לסייע להם להיחלץ מבעיותיהם ולשלבם בעתיד בחברה כאזרחים יצרניים ותורמים. הקרן פועלת משנת 2004 ומסייעת בפיתוח תוכניות מערכתיות לטיפול בילדים בסיכון המוצעות על ידי גופים או ארגונים. הקרן תומכת בתוכניות לטובת אוכלוסיות ייחודיות במגזר הדתי לאומי, חרדי, ובני מיעוטים, כולל אוכלוסיות של דרוזים ובדואים.

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.
Image CAPTCHA
יש להקליד את האותיות/מספרים שבתמונה.