הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי

מידע על הקרן

הקרן מסייעת בפיתוח שירותים לנכים בקהילה ובמוסדות, כדי לממש את מירב הפוטנציאל שלהם בתחומי החינוך, התעסוקה ושעות הפנאי. נושאי הסיוע של הקרן: קידום זכויות הנכה, שילוב הנכה בקהילה, בחברה, במשפחה ובתעסוקה, לצד פיתוח שירותים ייחודיים לנכים שאינם מסוגלים להשתלב בחברה.

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.
Image CAPTCHA
יש להקליד את האותיות/מספרים שבתמונה.