הפדרציה יהודית של ניו יורק
Jewish Federation of New York

מידע על הקרן

הקרן דואגת ליהודים בכל העולם, ומגיבה למשברים קרובים ורחוקים מהבית וכך מעצבת את עתיד העם היהודי. כדי לטפל בכל נושא, הקרן מסייעת ומעניקה כספים למאות מלכ"רים בניו יורק, בישראל ובעולם. נוסף על כך, הקרן ממשיכה לאסוף מידע על צרכים חדשים או לא מסופקים בקהילות יהודיות להן הקרן מסייעת ע"מ למצוא פתרונות לבעיות הקיימות.

מידע נוסף

זקנה, שירותי ילדים ומשפחות, מוגבלויות, סיוע בעת אסון, מחלה, אובדן עבודה, עוני, קהילה יהודית, חינוך יהודי.

סוגי המענקים

מענק

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

שלושה מסלולים - caring , Jewish Peoplehood, Global Crisis

תחומי פעילות והשקעה
בריאות
דת ורוח
חינוך ומדע
שינוי חברתי
תשתיות ופיתוח
מיקוד גיאוגרפי
כל הארץ

מידע להגשת מענקים

מידע להגשת מענקים

לכל אחד מהמסלולים יש רכזת מענקים משל עצמו, ותחומי עניין משל עצמו. צריך מחקר מעמיק באתר הפדרציה

סכום התרומה

פרטי קשר

טלפון
מספר פקס
02-6202058
כתובת
רחוב המלך ג'ורג' 48 ירושלים 91071

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.
Image CAPTCHA
יש להקליד את האותיות/מספרים שבתמונה.