הפדרציה היהודית של קולורדו

מידע על הקרן

הקרן פועלת לחיזוק הקהילה היהודית בקולורדו ותמיכה בישראל.

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.
Image CAPTCHA
יש להקליד את האותיות/מספרים שבתמונה.