קרן- טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

מידע על הקרן

החברה תומכת בארגונים העוסקים בתחומים הבאים: חינוך מדעי וקידום בריאות, קידום המדע בישראל, מצוינות באמנות ותומכת בארגונים התנדבותיים. המטרות החברתיות של טבע הן שמגדירות את מדיניות התרומות. לפיכך, עיקר ההשקעה של טבע בתרומות היא במתן פרסים ומענקי מחקר, מיזמים חינוכיים חברתיים של טבע בתחומי המצויינות בחינוך ובמדע ומיזמים המעודדים סולידריות חברתית סביב אתרי טבע

מידע נוסף

טבע רואה במובילות, מצוינות וחדשנות ערכים מרכזיים. ברוח זו מעורבת החברה ותומכת במגוון רחב של פעולות חברתיות. בקשות לתמיכה בעשייה חברתית ניתן להפנות לועדה למעורבות חברתית של טבע.

סוגי המענקים

מענק

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

בקשות לתמיכה יוגשו על-גבי הטפסים הניתנים להורדה באתר האינטרנט, ויישלחו במייל social.responsibility@teva.co.il או דואר בלבד!

תחומי פעילות והשקעה
חינוך ומדע
מיקוד גיאוגרפי
כל הארץ

מידע להגשת מענקים

אופן הגשת הבקשה

בקשות לתמיכה יוגשו על-גבי הטפסים הניתנים להורדה באתר האינטרנט, ויישלחו במייל social.responsibility@teva.co.il או דואר בלבד!

סכום התרומה
תהליך קבלת המענק

לפי החלטת הועדה.

פרטי קשר

טלפון
מספר פקס
03-9267884
כתובת
רח' בזל 5 ת.ד. 3190 פתח תקווה 49131

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.
Image CAPTCHA
יש להקליד את האותיות/מספרים שבתמונה.