קרן היינס - זיידל
Hanns Seidel Foundation

מידע על הקרן

הקרן פועלת בשירות הדמוקרטיה, השלום והפיתוח בגרמניה, בדגש על בוואריה, ובעולם. בישראל ובשטחים הפלסטיניים, הקרן פועלת לחיזוק החברה האזרחית, בהיבט המקומי והאזורי והעשרה וקידום של היחסים הבילטרלים בין ישראל לגרמניה.

מידע נוסף

חברה משותפת, דמוקרטיה השתתפותית, מודעות סביבתית, יחסי ישראל גרמניה.

סוגי המענקים

מענק

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

משלחות של מנהיגים, סטודנטים, מנהיגי דת ועוד, מגרמניה לישראל ומישראל לגרמניה; מנהיגות רב-תרבותית בשדרות, תוכנית דיבייט לסטודנטים ערבים ישראלים, קידום מודעות סביבתית והגנה על הסביבה בשטחי פלסטין באמצעות הקמת אתר אינטרנט.

תחומי פעילות והשקעה
שינוי חברתי
מיקוד גיאוגרפי
כל הארץ

מידע להגשת מענקים

אופן הגשת הבקשה

שליחת הודעה בדוא"ל

סכום התרומה

פרטי קשר

דוא״ל
טלפון
מספר פקס
02- 56 61 655
כתובת
קרן היסוד 38 ירושלים 92149

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.
Image CAPTCHA
יש להקליד את האותיות/מספרים שבתמונה.