קרן ראסל ברי

קרן ראסל ברי

הקרן פועלת לחיזוק הזהות היהודית, תמיכה בתחום הרפואה, תמיכה בפלורליזם.

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.

קרן קציר

קרן קציר

מנוהלת על ידי קרן רש"י ומיועדת לתת מלגות לסטודנטים מאוכלוסיות מוחלשות במוסדות אקדמאיים

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.

קרן קורת Kortet- Economics Development Founds

קרן קורת Kortet- Economics Development Founds

קורת מנגישה אשראי לעסקים באמצעות תכניות מימון בנקאי ותכניות מימון חוץ בנקאי. מאז 2010, קורת ריכזה את תוכניותיה לאשראי לעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה, שם מצוקת אשראי זמין בתנאים סבירים לעסקים מכבידה במיוחד ומהווה גורם עיקרי למחסור במקומות עבודה, בעיקר לדור הצעיר

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.

קרן קונרד אדנאור

קרן קונרד אדנאור

מטרותיה העיקריות של הקרן בישראל היא העמקת שיתופי הפעולה בין ישראל לגרמניה, ברבדים הבין-אישיים, החברתיים, התרבותיים והאקדמיים. זאת מתוך אמונה עמוקה באחריות המתמשכת של גרמניה כלפי ישראל על רקע השואה, ובהשראת הידידות בין קונרד אדנאואר, הקאנצלר הראשון של גרמניה לאחר מלחמת העולם השניה, שעל שמו קרויה הקרן, ודוד בן-גוריון.

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.

קרן קווינה טיל קווינה

קרן קווינה טיל קווינה

תמיכה בארגוני נשים באזורים בהם יש קונפליקטים

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.

קרן האמנות קדיסט

קרן האמנות קדיסט

קידום אמנות מודרנית באמצעות אוסף ותערוכות במתחם הקרן בפריז, התוכנית מעודדת מעורבות זו ומאשרת את הרלוונטיות של האמנות העכשווית בשיח החברתי ומאפשרת חיבורים חדשים בין תרבויות

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.

פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים

פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים

פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים ניתן במטרה לטפח ולעודד שיפור איכות החיים בארץ ונועד להמריץ פעילות שהחלה ושיש לה המשך.

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.

קרן פרידריך אברט

קרן פרידריך אברט

קרן אברט ישראל מחויבת לצדק חברתי עולמי ולקידום הסוציאל-דמוקרטיה, ליחסי ישראל-גרמניה איתנים ולשימור זכרון השואה.

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.

קרן פרידריך נאומן לקיום החרויות Friedrich Naumann Foundation for Liberty

קרן פרידריך נאומן לקיום החרויות Friedrich Naumann Foundation for Liberty

חיזוק כוחות ליברלים בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית והפצת תפיסות פוליטיות ליברליות השתתפות בהקמה ובחיזוק הדמוקרטיה, שלטון החוק וכלכלת השוק ושל תרבויות פוליטיות דמוקרטיות פיתוח וקידום הפלורליזם החברתי ע”י חיזוק החברה האזרחית ומוסדותיה קידום היכולת והנכונות לדיאלוג פנים-חברתי ואזורי עידוד שיתוף הפעולה בין גרמניה ואירופה לבין ישראל מצד אחד ובין הרשות הפלסטינית לגרמניה מצד שני קידום ההבנה הגרמנית-יהודית

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.

קרן פרנק פרידברג

קרן פרנק פרידברג

סיוע לגברים, נשים ומשפחותיהם, שהפכו לנכים בעימותים הצבאיים של ישראל.

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן לדווח

רק קובץ אחד.
מוגבל ל 3 MB.
סוגים מותרים: jpeg, png, jpg.